Time flies

En tidsflue sidder på mit venstre knæ og kildrer i hud og hår

Vingespidserne slår sekshundrede gange for hvert af mine åndedrag

Tidsfluen når at kede sig som en langturspendler i løbet af den næsten uendelige tid, jeg, et kødbjerg af langsomhed, bruger på at vende næste side i min bog

Måske bruger tidsfluen sine vinger til at stjæle min tid

Hvert af tidsfluens utallige vingeslag suger ultrakorte, umærkelige tidsspidser ud af mig, og uden at vide af det, er det pludselig en ny morgen igen

Og fuld af brugt tid er fluen fløjet væk med noget, der før tilhørte mig.

Er det nu også sådan, det hænger sammen?

Er der en skjult dagsorden? Hvem er afsenderen? Hvad er intentionen? Hvilke argumenter er der, og hvilke er udeladt?

Filosof Christoffer Boserup Skov har begået en lille perle, som alle simpelthen bør læse, og som alle kan læse. Fordi den er kort, klar, præcis, velturneret og vigtig. Bogen er velegnet for alle fra ungdomsuddannelse til pensionsalder.

Den har titlen “Kritisk Tænkning” og handler om, hvordan vi har en forpligtelse til at tænke, reflektere, undersøge og være nysgerrige. Om ikke andet, så fordi det er vores særlige kendetegn som art.

Continue reading Er det nu også sådan, det hænger sammen?

Finally We May Have a Path to the Fundamental Theory of Physics… and It’s Beautiful

This is the promising title of a lenthy and highly noteworthy piece of theoretically groundbreaking work by Stephen Wolfram and his team. This seems to have a huge potential in the pursuit of unifying General Relativity theory and Quantum Mechanics, which has been sought for throughout a hundred years. Is this finally a new paradigm? Continue reading Finally We May Have a Path to the Fundamental Theory of Physics… and It’s Beautiful

Change Your Mind